ΣύνθετηΑναζήτηση

Όροι και Προϋποθέσεις

Δραστηριότητες επεξεργασίας που εκτελούνται από την ‘’Europcar International S.A.S.U.’’

 

Ως μητρική εταιρία του Ομίλου Europcar Mobility,  ‘’Europcar International S.A.S.U.’’, που εδρεύει στο Παρίσι,  13 ter Boulevard Berthier, 75017(στο εξής καλούμενη ως «εμείς», «εμάς» ή «ημών/μας») είναι ο «Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου και των εφαρμογών μας για κινητές συσκευές για τους σκοπούς που ορίζονται παρακάτω.

 

Όταν μας κοινοποιείτε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή όταν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς, δεσμευόμαστε να τα χρησιμοποιούμε σύμφωνα με την παρούσα ενημερωτική δήλωση.

 

1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε για εσάς;

 

Ως μητρική εταιρία του Ομίλου Europcar Mobility, η ‘’Europcar International S.A.S.U.’’ συλλέγει και επεξεργάζεται διάφορες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με τον παρόντα δικτυακό τόπο και τις εφαρμογές μας για κινητές συσκευές, προκειμένου να σας επιτρέψει να επωφεληθείτε από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους δικαιοδόχους μας.

Με τον όρο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εννοούμε όχι μόνο τα δεδομένα που σας ταυτοποιούν άμεσα, αλλά και δεδομένα που σας ταυτοποιούν έμμεσα, όπως η ταυτότητα οδηγού ή ο αριθμός πλαισίου οχήματος που έχει τοποθετηθεί στο ενοικιαζόμενο όχημά σας.

Οι κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- Τα στοιχεία ταυτότητάς σας: επώνυμο, όνομα, διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αναγνωριστικό λογαριασμού·

- Εάν υπάρχουν, στοιχεία ταυτότητας πρόσθετου οδηγού(-ών): επώνυμο, όνομα, διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση·

- Το δίπλωμα οδήγησής σας και το δίπλωμα οδήγησης οποιουδήποτε πρόσθετου οδηγού(-ών)·

- Στοιχεία πληρωμών: αριθμοί λογαριασμών, αριθμοί καρτών κ.λπ.·

- Πληροφορίες για την κράτηση του οχήματός σας, ιδιαίτερα για τη διαχείριση τυχόν προγραμμάτων επιβράβευσης·

- Δεδομένα που σχετίζονται με την πλοήγησή σας στον δικτυακό τόπο μας ή τις εφαρμογές μας για κινητές συσκευές·

- Δεδομένα που σχετίζονται με τις έρευνες ικανοποίησής σας.

 

 

2. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

 

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για διάφορους σκοπούς και βασιζόμενοι στις ακόλουθες νομικές βάσεις:

Σκοποί της επεξεργασίας

Νομική βάση της επεξεργασίας

Δημιουργία και διαχείριση του online λογαριασμού πελάτη σας στον ιστότοπό μας ή σε εφαρμογές μας για κινητές συσκευές.

Η εν λόγω δραστηριότητα επεξεργασίας βασίζεται στην αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης του ιστοτόπου μας ή των εφαρμογών μας για κινητές συσκευές.

Διαχείριση της κράτησης και της σύμβασης ενοικίασής σας μέσω μίας κεντρικής μηχανής κρατήσεων, ιδίως για:

- συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για την οργάνωση της κράτησής σας·

- κοινοποίηση των εν λόγω δεδομένων στον ενδιαφερόμενο δικαιοδόχο που παρέχει την υπηρεσία·

- διαχείριση της πληρωμής σας.

Οι εν λόγω δραστηριότητες επεξεργασίας βασίζονται στο έννομο συμφέρον μας να διασφαλίσουμε την εκτέλεση της σύμβασης υπηρεσιών ενοικίασης που συνάπτετε με τον δικαιοδόχο μας.

Μπορείτε να επιλέξετε να καταχωρήσετε την πιστωτική σας κάρτα για τις μελλοντικές σας κρατήσεις.

Αποστολή e-mails σχετικά με ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Η εν λόγω δραστηριότητα επεξεργασίας υπόκειται στη συγκατάθεσή σας.

Αποστολή προς εσάς e-mail για να συλλέξουμε τα σχόλιά σας σχετικά με την ενοικίασή σας.

Η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας να γνωρίζουμε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Διαχείριση του προγράμματος επιβράβευσης και του προγράμματος επιβράβευσης τρίτων συνεργατών μας.

Η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στην εκτέλεση των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος αφοσίωσης.

 

3. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

 

3.1. Κατηγορίες αποδεκτών

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους υπαλλήλους μας, στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους μας, σε άλλες εταιρίες εντός του Ομίλου μας και στο δίκτυο δικαιοδόχων μας, στους αντιπροσώπους και στους μεσάζοντές μας που είναι εξουσιοδοτημένοι να σας παρέχουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και, εάν είναι απαραίτητο:

α) στον σχετικό δικαιοδόχο που εκτελεί την υπηρεσία προς εσάς, ιδιαίτερα για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω (βλ. Τμήμα 2)·

β) στους υπεργολάβους μας, ιδιαίτερα στους παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής για σκοπούς φιλοξενίας, συντήρησης ή ανάπτυξης, οι οποίοι μας βοηθούν να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.  Αυτοί μπορεί να είναι οντότητες που είναι μέλη του Ομίλου μας ή εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών·

γ) σε γραφεία μάρκετινγκ, για να μας βοηθούν να συλλέγουμε και να αναλύουμε την ικανοποίηση των πελατών·

δ) στους συνεργάτες μας ή μέλη του Ομίλου μας, ιδιαίτερα για να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να συλλέγετε πόντους επιβράβευσης όταν είστε μέλος του προγράμματός τους. Ο κατάλογος των συνεργατών μας είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο.

Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

  

3.2. Διεθνείς διαβιβάσεις

 

Για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση κράτησης του οχήματος στο εξωτερικό, θα πραγματοποιηθούν διαβιβάσεις δεδομένων στην εν λόγω χώρα, προκειμένου να σας παρέχουμε τις λύσεις μετακίνησης που προσφέρουμε.

Αναλόγως με τον τόπο παροχής, ορισμένοι αποδέκτες ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρες που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή σε χώρες για τις οποίες δεν έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν τέτοιο επίπεδο προστασίας. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα προστασίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

 

4. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν διατηρούνται για διαφορετικές χρονικές περιόδους, ανάλογα με τους σκοπούς της σχετικής επεξεργασίας:

 

Σκοποί της επεξεργασίας

Νομική βάση της επεξεργασίας

Δημιουργία και διαχείριση του online λογαριασμού πελάτη σας στον ιστότοπό μας ή σε εφαρμογές μας για κινητές συσκευές.

5 έτη από τη λήξη της εμπορικής σχέσης.

Διαχείριση της κράτησης και της σύμβασης ενοικίασης σας μέσω μίας κεντρικής μηχανής κρατήσεων, ιδίως για:

- συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για την οργάνωση της κράτησής σας·

- κοινοποίηση των εν λόγω δεδομένων στον ενδιαφερόμενο δικαιοδόχο που παρέχει την υπηρεσία·

- διαχείριση της πληρωμής σας.

5 έτη από τη λήξη της ενοικίασης.

Αποστολή e-mails σχετικά με ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

- Εάν είστε πελάτης της Europcar, 3 έτη από τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης με την EC.

- Εάν δεν είστε πελάτης της Europcar, 3 έτη από τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν Ή από την τελευταία φορά που ζητήσατε πληροφορίες από εμάς.

Αποστολή e-mail για να συλλέξουμε τα σχόλιά σας σχετικά με την ενοικίασή σας.

12 μήνες από τη συλλογή δεδομένων.

Διαχείριση του προγράμματος επιβράβευσης και του προγράμματος επιβράβευσης τρίτων συνεργατών μας.

Για το χρόνο της ένταξής σας στο πρόγραμμα επιβράβευσης και στη συνέχεια έως 4 έτη από τη λήξη ισχύος των πόντων επιβράβευσης

 

5. Ποια δικαιώματα μπορείτε να ασκήσετε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

 

Εντός των ορίων και των προϋποθέσεων που επιτρέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς, μπορείτε:

- να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας που πραγματοποιούμε·

- να ζητήσετε να διορθωθούν, να ενημερωθούν και να διαγραφούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, διευκρινίζοντας ότι η διαγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν: (α) τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, (β) αν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, (γ) αν αντιτίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός νόμιμος λόγος για την επεξεργασία, (δ) αν έχει διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία, (ε) αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να συμμορφώνονται με κάποια από τις νομικές μας υποχρεώσεις·

- να αντιτίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν βάσει εννόμου συμφέροντος, το οποίο μπορείτε να ελέγξετε ρίχνοντας μια ματιά στον πίνακα που εμφανίζεται στο τμήμα «Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν» και ειδικότερα στη στήλη «Νομική βάση της επεξεργασίας»·

- να αντιτίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς εμπορικών ερευνών·

- να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρείχατε ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε τρίτο, όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (α) έχει πραγματοποιηθεί με αυτοματοποιημένα μέσα και (β) βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή στην εκτέλεση σύμβασης που μας δεσμεύει·

- να ζητήστε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα όταν:

α) αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για ένα χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν·

β) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και αντ' αυτού ζητάτε να περιοριστεί η χρήση τους·

γ) δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, αλλά αυτά εξακολουθούν να απαιτούνται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων·

δ) αντιτίθεστε στην επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, ενώ ελέγχουμε εάν οι νόμιμοι λόγοι που επιδιώκουμε υπερισχύουν έναντι των δικών σας.

- ανάκληση της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία εφόσον αυτή βασίζεται στη συγκατάθεσή σας·

- υποβολή καταγγελίας σε Εποπτική Αρχή. Στη Γαλλία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) στη διεύθυνση cnil.fr.

 

6. Πώς ασκείτε τα δικαιώματά σας;

 

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διατάξεις της παρούσας ενημερωτικής δήλωσης ή να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας, μπορείτε επίσης να μας στείλετε επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: 13 ter Boulevard Berthier, 75017, Παρίσι, ή e-mail στη διεύθυνση: dpo@europcar.com

 

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, πρέπει να αποδείξετε την ταυτότητά σας αναφέροντας με σαφήνεια το επώνυμό σας, το όνομα, τον αναγνωριστικό αριθμό οδηγού και οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία που μας επιτρέπει να σας αναγνωρίσουμε (όπως ο τόπος και η ημερομηνία της τελευταίας σας ενοικίασης οχήματος). Πρέπει επίσης να μας δώσετε τη διεύθυνση e-mail ή τη φυσική διεύθυνση στην οποία θα θέλατε να σας σταλεί η απάντηση.

 

7. Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

 

Η ‘’Europcar International S.A.S.U.’’ δεσμεύεται να προστατεύει τις πληροφορίες που συλλέγει μέσω του δικτυακού τόπου μας και των εφαρμογών μας για κινητές συσκευές. Ειδικότερα, η ‘’Europcar International S.A.S.U.’’ χρησιμοποιεί κατάλληλα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας, τυχαίας απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

 

8. Ποιοι κανόνες ισχύουν για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν επιλέγετε συνδέσμους που βρίσκονται στον δικτυακό τόπο μας, που ανακατευθύνουν στους δικτυακούς τόπους συνεργατών μας ή σε άλλους δικτυακούς τόπους;

 

Στον παρόντα δικτυακό τόπο θα βρείτε διάφορους συνδέσμους προς τις ιστοσελίδες των συνεργατών μας (π.χ. για ταξιδιωτικές υπηρεσίες). Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η παρούσα ενημερωτική δήλωση δεν ισχύει για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από τους συνεργάτες μας ή άλλους τρίτους, η οποία μπορεί να προκύψει όταν επισκέπτεστε τους δικτυακούς ιστοτόπους τους, και ότι δεν φέρουμε ευθύνη για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω συνεργάτες και τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σας παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τις πολιτικές απορρήτου τους.

 

9. Αλλαγές στην παρούσα ενημερωτική δήλωση

Η παρούσα ενημερωτική δήλωση σχετικά με τις Δραστηριότητες Επεξεργασίας που εκτελούνται από την Europcar International ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 06.12.2021

Εκτύπωση

Καλέστε το τμήμα κρατήσεων: +30 211 190 3000

Europcar
Υπηρεσίες Rent a car
Διαχείριση Κράτησης
Business center
Εγγραφή στο newsletter

Ίδια Εφαρμογή. Περισσότερη Ευελιξία

Κατεβάστε την εφαρμογή της Europcar για το iPhone,iPad ή Android σας τώρα!

👉 Πληροφορίες πελατών σχετικά με τον COVID-19 Site Map Europcar Τοποθεσίες Επικοινωνία Σταθμοί Ενοικίασης Όροι και προυποθέσεις

© Europcar Greece 2024